hotline
Trang chủ Hãng sản xuất AKAI (Mỹ)
Tên nhà sản xuất:AKAI (Mỹ)
Website:http://www.akaipro.com/en/index.php

Akai MPK249
Hết hàng
Akai MPK261
Hết hàng
Akai MPK Mini MK2
Giá : 3.000.000  VNĐ
Akai MPK Mini MK2 Black
Giá : 3.200.000  VNĐ
Akai MPK Mini Play
Hết hàng
Akai APC40 MK2
Hết hàng
Akai FIRE
Giá cũ: 6.500.000  VNĐ
Giá : 5.000.000  VNĐ