hotline
Trang chủ Hãng sản xuất AKAI (Mỹ)
Tên nhà sản xuất:AKAI (Mỹ)
Website:http://www.akaipro.com/en/index.php

Akai APC Key 25
Hết hàng
Akai MPK249
Hết hàng
Akai MPK261
Giá : 14.900.000  VNĐ
Akai MPK Mini MK2
Giá : 3.000.000  VNĐ
Akai MPK Mini MK2 Black
Giá : 3.200.000  VNĐ
Akai MPK Mini Play
Giá : 3.600.000  VNĐ
Akai APC40 MK2
Hết hàng
Akai APC Mini
Hết hàng
Akai FIRE
Giá : 6.500.000  VNĐ