STUDIO MICROPHONE, MICRO THU ÂM, MIC THU ÂM,MICRO PHÒNG THU, MICRO THU THANH, MICRO THU HÁT - Hãng sản xuất Apogee (Mỹ)

hotline
Trang chủ Hãng sản xuất Apogee (Mỹ)
Tên nhà sản xuất:Apogee (Mỹ)
Website:www.apogeedigital.com

Apogee MIC96K iOS-Mac
Giá : 6.500.000  VNĐ
Apogee MIC96K Win-Mac
Giá : 5.700.000  VNĐ