STUDIO MICROPHONE, MICRO THU ÂM, MIC THU ÂM,MICRO PHÒNG THU, MICRO THU THANH, MICRO THU HÁT - Hãng sản xuất Audio-Technica (Nhật)

hotline
Trang chủ Hãng sản xuất Audio-Technica (Nhật)
Tên nhà sản xuất:Audio-Technica (Nhật)
Website:http://audio-technica.com

Audio-Technica AT8035
Giá : 11.770.000  VNĐ