hotline
Trang chủ Hãng sản xuất Blue (Mỹ)
Tên nhà sản xuất:Blue (Mỹ)
Website:http://bluemic.com

Blue Yeti
Giá : 4.200.000  VNĐ
Blue Hummingbird
Giá : 8.300.000  VNĐ
Blue EnCore 100i
Giá : 2.600.000  VNĐ
Blue Spark SL
Giá : 5.600.000  VNĐ
Bluebird SL
Giá : 8.300.000  VNĐ
Blue Spark SL Blackout
Giá : 5.600.000  VNĐ
Blue EnCore 100
Giá : 2.900.000  VNĐ
Blue Robbie
Giá cũ: 26.900.000  VNĐ
Giá : 23.900.000  VNĐ
Blue Yeti Blackout
Giá : 4.200.000  VNĐ