Boundary microphone, micro rùa, micro phát thanh viên, micro thu âm

hotline
Trang chủ MICROPHONE Boundary mics
Boundary mics
MXL FR-401
Giá : 3.700.000  VNĐ
MXL AC-404
Giá : 3.500.000  VNĐ