hotline
Trang chủ
Chân đế cho loa kiểm âm IsoAcoustic

Chân đế cho loa kiểm âm sử dụng công nghệ cách ly giao động âm thanh để cải thiện chất lượng âm thanh cho loa và định hướng góc phủ theo ý muốn. ISO-L8R series sử dụng cho loa có kích thước màng bass từ 3-8 inch. Một lựa chọn bổ sung hoàn hảo cho loa phòng thu và loa thưởng thức