hotline
Trang chủ MICROPHONE Condenser mics
Trang 1 2
Condenser mics
MXL 990
Giá : 2.600.000  VNĐ
Aston Origin
Giá : 6.500.000  VNĐ
MXL V67G HE
Giá : 4.800.000  VNĐ
Blue Spark SL
Giá : 5.600.000  VNĐ
Blue Spark SL Blackout
Giá : 5.600.000  VNĐ
Aston Spirit
Aston Spirit
Giá cũ: 10.500.000  VNĐ
Giá : 9.500.000  VNĐ
Bluebird SL
Giá : 8.300.000  VNĐ
Avantone CV12
Giá : 13.900.000  VNĐ
Sennheiser MK 4
Giá : 9.300.000  VNĐ
Sennheiser MK 8
Giá : 20.500.000  VNĐ
Neumann TLM 102 Studioset
Giá : Liên hệ
Neumann TLM 103 Studioset
Giá : Liên hệ
Neumann TLM 49 Set
Giá : Liên hệ
Neumann U87 Ai Studioset
Giá : Liên hệ
Manley Reference Cardioid
Giá : Liên hệ
Manley Reference Gold
Giá : Liên hệ
Blue Hummingbird
Giá : 8.300.000  VNĐ
Aston Rycote
Giá : 2.000.000  VNĐ
Neumann KM184 Stereoset
Giá : Liên hệ
Vanguard V13
Hết hàng
Trang 1 2