hotline
Trang chủ DJ DJ Controller

Bàn DJ,bàn dj, bàn điều khiển dj,DJ controller,bàn dj chuyên nghiệp,bàn dj cao cấp,bàn dj cho người mới

DJ Controller
NI Traktor Kontrol F1
Giá : 5.900.000  VNĐ
NI Traktor Kontrol Z1
Giá : 5.900.000  VNĐ
NI Traktor Kontrol X1 MK2
Giá : 5.900.000  VNĐ
NI Traktor Kontrol D2
NI Traktor Kontrol D2
Giá cũ: 13.900.000  VNĐ
Giá : 11.900.000  VNĐ
Numark Mixtrack 3
Giá : 4.800.000  VNĐ
Numark Mixtrack Pro 3
Giá : 6.800.000  VNĐ
Numark Mixtrack Platinum
Giá : 7.900.000  VNĐ
NI Traktor Kontrol S2 MK2
NI Traktor Kontrol S2 MK2
Giá cũ: 11.500.000  VNĐ
Giá : 9.200.000  VNĐ
NI Traktor Kontrol S4 MK2
Giá cũ: 16.500.000  VNĐ
Giá : 13.200.000  VNĐ
NI Traktor Kontrol S8
NI Traktor Kontrol S8
Giá cũ: 32.500.000  VNĐ
Giá : 28.500.000  VNĐ
NI Traktor Control Z2
Giá : 16.500.000  VNĐ
Akai AFX
Giá cũ: 5.500.000  VNĐ
Giá : 4.500.000  VNĐ