hotline
Trang chủ Hãng sản xuất Focusrite (Anh)
Tên nhà sản xuất:Focusrite (Anh)
Website:http://focusrite.com

Focusrite OctoPre MkII Dynamic
Giá : 20.500.000  VNĐ