hotline
Trang chủ MICROPHONE

Micro thu âm,Mic thu âm,Micro phòng thu,Micro thu thanh,Micro chuyên nghiệp,Micro chất lượng cao,Micro cao cấp,Mic thu âm chuyên nghiệp

  • Giới thiệu microphone Aston
  • Apogee MIC
  • Avantone CV12
  • Blue Yeti
Giá : 2.700.000  VNĐ
Giá : 3.200.000  VNĐ
Giá : 4.800.000  VNĐ
Giá : 8.300.000  VNĐ
Giá : 5.600.000  VNĐ
Giá : 5.600.000  VNĐ
Giá : 6.500.000  VNĐ
Giá : 10.500.000  VNĐ
Giá : 9.300.000  VNĐ
Giá : 20.500.000  VNĐ
Giá : 13.900.000  VNĐ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : 6.900.000  VNĐ
Giá : 26.900.000  VNĐ
Giá : 32.500.000  VNĐ
Giá : 52.500.000  VNĐ
Giá : 2.600.000  VNĐ
Giá : 2.900.000  VNĐ
Giá : 8.300.000  VNĐ
Giá : Liên hệ
Giá cũ: 5.200.000  VNĐ
Giá : 4.500.000  VNĐ
Giá : 4.200.000  VNĐ
Giá : 5.700.000  VNĐ
Giá : 6.900.000  VNĐ
Giá : 3.500.000  VNĐ
Giá : 3.700.000  VNĐ
Giá : 5.800.000  VNĐ
Giá : 11.770.000  VNĐ
Giá : 20.500.000  VNĐ
Giá : 4.200.000  VNĐ
Giá : 2.500.000  VNĐ
Giá : 3.000.000  VNĐ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ