hotline
Trang chủ Hãng sản xuất NI (Đức)
Tên nhà sản xuất:NI (Đức)
Website:http://native-instruments.com

NI Komplete Kontrol S49 MK2
Giá : 17.500.000  VNĐ
NI Komplete Kontrol S61 MK2
Giá : 20.500.000  VNĐ
NI Komplete KONTROL S88 MK2
Giá : 29.700.000  VNĐ
NI Komplete Kontrol A25
Giá : 4.400.000  VNĐ
NI Komplete Kontrol A49
Giá : 5.900.000  VNĐ
NI Komplete Kontrol A61
Giá : 7.400.000  VNĐ
NI Komplete Kontrol M32
Giá : 3.900.000  VNĐ
NI Maschine MK3
Giá : 17.500.000  VNĐ
NI Maschine Studio
Giá : 23.900.000  VNĐ
NI Maschine Jam
Giá : 8.700.000  VNĐ
NI Maschine MIKRO MK3
Giá : 7.300.000  VNĐ