hotline
Trang chủ Hãng sản xuất NI (Đức)
Tên nhà sản xuất:NI (Đức)
Website:http://native-instruments.com

NI Traktor Kontrol F1
Giá : 5.900.000  VNĐ
NI Traktor Control Z2
Giá : 16.500.000  VNĐ
NI Traktor Kontrol Z1
Giá : 5.900.000  VNĐ
NI Traktor Kontrol X1 MK2
Giá : 5.900.000  VNĐ
NI Traktor Kontrol D2
Giá cũ: 13.900.000  VNĐ
Giá : 11.900.000  VNĐ
NI Traktor Kontrol S2 MK3
Giá : 8.500.000  VNĐ
NI Traktor Kontrol S4 MK3
Giá : 25.500.000  VNĐ
NI Traktor Scratch A10
Giá cũ: 13.900.000  VNĐ
Giá : 11.900.000  VNĐ
NI Traktor Kontrol Z1
Giá : 5.900.000  VNĐ
NI Traktor Audio 2 MK2
Giá : 2.600.000  VNĐ