hotline
Trang chủ Hãng sản xuất Novation (Anh)
Tên nhà sản xuất:Novation (Anh)
Website:http://novationmusic.com

Novation Launchkey Mini MK2
Giá : 2.450.000  VNĐ
Novation Launchkey 25 MK2
Giá : 3.700.000  VNĐ
Novation Launchkey 61 MK2
Giá : 6.200.000  VNĐ
Launchpad MK2
Giá : 3.700.000  VNĐ
Launchpad Pro
Giá : 7.400.000  VNĐ