hotline
Trang chủ MICROPHONE Preamps
Preamps
Universal Audio 2-610
Giá : Liên hệ
Universal Audio LA-610 Mk II
Giá : 46.900.000  VNĐ
Universal Audio Solo 610
Giá : 29.500.000  VNĐ
Focusrite ISA One
Giá : 13.900.000  VNĐ
Bellari MP507
Giá : 6.900.000  VNĐ
Focusrite OctoPre MkII Dynamic
Giá : 20.500.000  VNĐ
Manley CORE
Giá : Liên hệ
Blue Robbie
Giá : 26.900.000  VNĐ
Audient ASP880
Giá : Liên hệ