hotline
Trang chủ ACCESSORIES Speaker stands

Speaker stands

Speaker stands

IsoAcoustics Aperta
Chân đế cho loa kiểm âm sử dụng công nghệ cách ly giao động âm thanh để cải thiện chất lượng âm thanh cho loa và định hướng góc phủ theo ý muốn. Aperta sử dụng cho loa có kích thước màng bass từ 5-7 inch. Một lựa chọn bổ sung hoàn hảo cho loa phòng thu và loa thưởng thức
Giá : 4.650.000  VNĐ
IsoAcoustic ISO-155 (đôi)
Chân đế cho loa kiểm âm sử dụng công nghệ cách ly giao động âm thanh để bảo tồn chất lượng âm thanh cho loa và định hướng góc phủ theo ý muốn. ISO-155 là phiên bản mới 2018 thay cho phiên bản trước đó ISO-L8R155 với sự cải tiến để cách ly hiệu quả hơn. ISO-155 sử dụng cho loa có kích thước màng bass từ 5-7 inch. Một lựa chọn bổ sung hoàn hảo cho loa phòng thu và loa thưởng thức
Giá : 2.650.000  VNĐ
Isoacoustic ISO-130 (đôi)
Chân đế cho loa kiểm âm sử dụng công nghệ cách ly giao động âm thanh để bảo tồn chất lượng âm thanh cho loa và định hướng góc phủ theo ý muốn. ISO-130 là phiên bản mới 2018 thay cho phiên bản trước đó ISO-L8R130 với sự cải tiến để cách ly hiệu quả hơn. ISO-130 sử dụng cho loa có kích thước màng bass từ 3-4 inch. Một lựa chọn bổ sung hoàn hảo cho loa phòng thu và loa thưởng thức
Giá : 2.250.000  VNĐ
IsoAcoustics ISO-200 (đôi)
Chân đế cho loa kiểm âm sử dụng công nghệ cách ly giao động âm thanh để bảo tồn chất lượng âm thanh cho loa và định hướng góc phủ theo ý muốn. ISO-200 là phiên bản mới 2018 thay cho phiên bản trước đó ISO-L8R200 với sự cải tiến để cách ly hiệu quả hơn. ISO-200 sử dụng cho loa có kích thước màng bass từ 8-10 inch. Một lựa chọn bổ sung hoàn hảo cho loa phòng thu và loa thưởng thức
Giá : 3.950.000  VNĐ
IsoAcoustic ISO-L8R200Sub (cái)
Chân đế cho loa kiểm âm siêu trầm subwoofer sử dụng công nghệ cách ly giao động âm thanh để cải thiện chất lượng âm thanh cho loa. ISO-L8R200Sub sử dụng cho loa có kích thước màng bass từ 8-12 inch. Một lựa chọn bổ sung hoàn hảo cho loa phòng thu và loa thưởng thức ở nhà hay rạp hát
Giá : 1.400.000  VNĐ
IsoAcoustics ISO-L8R430 (cái)
Chân đế cho loa kiểm âm sử dụng công nghệ cách ly giao động âm thanh để cải thiện chất lượng âm thanh cho loa. ISO-L8R430 sử dụng cho loa có kích thước lớn nằm ngang và màng bass từ 8-12 inch. Một lựa chọn bổ sung hoàn hảo cho loa phòng thu amp cho guitar và loa thưởng thức
Giá : 2.550.000  VNĐ
Primacoustic IsoWedge
Bộ đế chống rung cho loa kiểm âm sử dụng để triệt các dung động do cộng hưởng âm thanh trầm từ loa xuống kệ bàn đặt thiết bị... từ đó bảo tồn được âm thanh trung thực của loa. IsoWedge có độ nghiêng 6 độ còn giúp người sử dụng định hướng cho loa nhằm tối ưu việc kiểm âm chính xác.
Giá : 1.050.000  VNĐ