hotline
Trang chủ ACCESSORIES Speaker stands

Speaker stands

Speaker stands

Isoacoustic ISO-130 (đôi)
Chân đế cho loa kiểm âm sử dụng công nghệ cách ly giao động âm thanh để bảo tồn chất lượng âm thanh cho loa và định hướng góc phủ theo ý muốn. ISO-130 là phiên bản mới 2018 thay cho phiên bản trước đó ISO-L8R130 với sự cải tiến để cách ly hiệu quả hơn. ISO-130 sử dụng cho loa có kích thước màng bass từ 3-4 inch. Một lựa chọn bổ sung hoàn hảo cho loa phòng thu và loa thưởng thức
Giá : 2.250.000  VNĐ
IsoAcoustic ISO-155 (đôi)
Chân đế cho loa kiểm âm sử dụng công nghệ cách ly giao động âm thanh để bảo tồn chất lượng âm thanh cho loa và định hướng góc phủ theo ý muốn. ISO-155 là phiên bản mới 2018 thay cho phiên bản trước đó ISO-L8R155 với sự cải tiến để cách ly hiệu quả hơn. ISO-155 sử dụng cho loa có kích thước màng bass từ 5-7 inch. Một lựa chọn bổ sung hoàn hảo cho loa phòng thu và loa thưởng thức
Giá : 2.650.000  VNĐ
IsoAcoustics ISO-200 (đôi)
Chân đế cho loa kiểm âm sử dụng công nghệ cách ly giao động âm thanh để bảo tồn chất lượng âm thanh cho loa và định hướng góc phủ theo ý muốn. ISO-200 là phiên bản mới 2018 thay cho phiên bản trước đó ISO-L8R200 với sự cải tiến để cách ly hiệu quả hơn. ISO-200 sử dụng cho loa có kích thước màng bass từ 8-10 inch. Một lựa chọn bổ sung hoàn hảo cho loa phòng thu và loa thưởng thức
Giá : 3.950.000  VNĐ
IsoAcoustic ISO-L8R200Sub (cái)
Chân đế cho loa kiểm âm siêu trầm subwoofer sử dụng công nghệ cách ly giao động âm thanh để cải thiện chất lượng âm thanh cho loa. ISO-L8R200Sub sử dụng cho loa có kích thước màng bass từ 8-12 inch. Một lựa chọn bổ sung hoàn hảo cho loa phòng thu và loa thưởng thức ở nhà hay rạp hát
Giá : 1.400.000  VNĐ
IsoAcoustics ISO-430 (cái)
Chân đế cho loa kiểm âm sử dụng công nghệ cách ly giao động âm thanh để cải thiện chất lượng âm thanh cho loa. ISO-430 sử dụng cho loa có kích thước lớn nằm ngang và màng bass từ 8-12 inch. Một lựa chọn bổ sung hoàn hảo cho loa phòng thu amp cho guitar và loa thưởng thức
Giá : 2.550.000  VNĐ
Isoacoustic PUCK (Bộ)
Chân đế cho loa kiểm âm sử dụng công nghệ cách ly giao động để bảo tồn chất lượng âm thanh cho loa. ISO-Puck là sản phẩm đặc biệt với thiết kế nhằm sửa dụng với mọi ngoài loa kiểm âm và loa thưởng thức có kích thước khác nhau amp cho guitar và các loại thiết bị âm thanh cần chống rung.
Giá : 1.400.000  VNĐ