Tặng plugins khi mua Apollo X, X4 và Arrow

  • Cập nhật : 16-11-2019 17:21:05
  • Đã xem: 429

Từ 15/11/2019 đến hết 31/12/2019 khi mua một trong các sản phẩm mới của hãng Universal Audio dưới đây sẽ được tặng thêm các plugins giá trị, cụ thể:

Khi mua Arrow, Quý khách sẽ được tặng plugins Antares Auto-Tune Access trị giá 99$

Khi mua Apollo Twin X Duo, Quý khách sẽ được tặng gói 14 plugins trị giá 1098$ bao gồm: Antares Auto-Tune Access, Pultec Passive EQ Collection, 1176 Classic Limiter Collection, Fairchild Tube Limiter Collection, Teletronix LA-2A Classic Leveler Collection, UA 610 Tube Preamp & EQ Collection

Khi mua Apollo Twin X Quad, Quý khách sẽ được tặng gói 14 plugins trị giá 1298$ bao gồm: Antares Auto-Tune Realtime Advanced, Pultec Passive EQ Collection, 1176 Classic Limiter Collection, Fairchild Tube Limiter Collection, Teletronix LA-2A Classic Leveler Collection, UA 610 Tube Preamp & EQ Collection

Khi mua Apollo X4, Quý khách sẽ được tặng gói 14 plugins trị giá 1298$ bao gồm: Antares Auto-Tune Realtime Advanced, Pultec Passive EQ Collection, 1176 Classic Limiter Collection, Fairchild Tube Limiter Collection, Teletronix LA-2A Classic Leveler Collection, UA 610 Tube Preamp & EQ Collection

Mọi chi tiết xin liên hệ Musictool, nhà phân phối chính thức của Universal Audio tại Việt Nam