hotline
Trang chủ MIXING UAD-2 Plug-in

UAD-2 Plug-in

UAD-2 Plug-in

UAD-2 Satellite FW Duo
Cạc plug-ins xử lý hiệu ứng âm thanh studio giao diện Firewire 400 800 với bộ vi xử lý lõi kép Duo . Tương thích các phần mềm hệ VST AU và RTAS như Cubase Nuendo Logic Sonar Protools... Có thể bổ sung plugins chính hãng với phiếu giảm giá 50 đi kèm.
Hãng SX: UA (Mỹ)
Giá : 9.000.000  VNĐ
UAD-2 Satellite FW Quad
Cạc plug-ins xử lý hiệu ứng âm thanh studio giao diện Firewire 400 800 với bộ vi xử lý lõi tứ mạnh mẽ Quad . Tương thích các phần mềm hệ VST AU và RTAS như Cubase Nuendo Logic Sonar Protools...Có thể bổ sung plugins chính hãng với phiếu giảm giá 50 đi kèm.
Hãng SX: UA (Mỹ)
Giá : 14.000.000  VNĐ
UAD-2 Satellite TB Quad
Cạc plug-ins xử lý hiệu ứng âm thanh studio giao diện Thunderbolt với bộ vi xử lý lõi tứ mạnh mẽ Quad . Tương thích các phần mềm hệ VST AU và RTAS như Cubase Nuendo Logic Sonar Protools...Có thể bổ sung plugins chính hãng với phiếu giảm giá 50 đi kèm.
Hãng SX: UA (Mỹ)
Giá : 20.500.000  VNĐ
UAD-2 Satellite TB Octo
Cạc plug-ins xử lý hiệu ứng âm thanh studio giao diện Thunderbolt với bộ vi xử lý lõi tám mạnh nhất OCTO . Tương thích các phần mềm hệ VST AU và RTAS như Cubase Nuendo Logic Sonar Protools...Có thể bổ sung plugins chính hãng với phiếu giảm giá 50 đi kèm.
Hãng SX: UA (Mỹ)
Giá : 30.500.000  VNĐ
UAD-2 Satellite USB Quad
Cạc plug-ins xử lý hiệu ứng âm thanh studio giao diện USB3.0 với bộ vi xử lý lõi tứ mạnh mẽ Quad . Tương thích các phần mềm hệ VST AU và RTAS như Cubase Nuendo Logic Sonar Protools...Có thể bổ sung plugins chính hãng với phiếu giảm giá 50 đi kèm.
Hãng SX: UA (Mỹ)
Giá : 20.500.000  VNĐ
UAD-2 Satellite USB Octo
Cạc plug-ins xử lý hiệu ứng âm thanh studio giao diện USB3.0 với bộ vi xử lý lõi tứ mạnh mẽ Octo . Tương thích các phần mềm hệ VST AU và RTAS như Cubase Nuendo Logic Sonar Protools...Có thể bổ sung plugins chính hãng với phiếu giảm giá 50 đi kèm.
Hãng SX: UA (Mỹ)
Giá : 30.500.000  VNĐ
UDA-2 Live Rack Ultimate
Cạc xử lý và tạo hiệu ứng âm thanh Live với 16 kênh audio chuẩn MADI giao diện điều khiển Thunderbolt3 với bộ vi xử lý lõi tứ mạnh mẽ cho phép xử lý Real time các plugins UAD-2. Live Rack được trang bị phần mềm điều khiển trên máy tính và có thể chạy ở chế độ dự phòng khi máy tính trục trặc
Hãng SX: UA (Mỹ)
Giá : Liên hệ
UDA-2 Live Rack
Cạc xử lý và tạo hiệu ứng âm thanh Live với 16 kênh audio chuẩn MADI giao diện điều khiển Thunderbolt3 với bộ vi xử lý lõi tứ mạnh mẽ cho phép xử lý Real time các plugins UAD-2. Live Rack được trang bị phần mềm điều khiển trên máy tính và có thể chạy ở chế độ dự phòng khi máy tính trục trặc.
Hãng SX: UA (Mỹ)
Giá : Liên hệ