Chính sách thanh toán

Tương ứng với hai hình thức mua hàng, dưới đây là hai cách thức thanh toán khi mua hàng hóa của chúng tôi mà Quý khách cần lưu ý:
- Thanh toán bằng tiền mặt tại quầy khi khách hàng trực tiếp đến mua hàng tại các cơ sở của chúng tôi. Khách hàng ký nhận hàng và hóa đơn bán hàng ngay khi thanh toán.
- Thanh toán từ xa bằng các dịch vụ ngân hàng như chuyển khoản, nộp tiền vào tài khoản sau khi đơn hàng của Quý khác hàng được xác nhận và hướng dẫn thanh toán. Hóa đơn bán hàng sẽ được gửi kèm hàng hóa. Khách hàng sẽ nhận thông tin liên hệ với bên chuyển phát hàng từ nhân viên bán hàng, và ký nhận khi nhận hàng.
Ngoài ra, đối với các trường hợp mua hàng hóa thông qua hợp đồng mua bán. Hình thức thanh toán sẽ do hai bên Bán và Mua bàn bạc và thống nhất bằng nội dung hợp đồng và ký xác nhận giữa hai bên.
Công ty TNHH Thương mại Kỹ Nhạc cam kết kinh doanh hàng hóa chính hãng, có xuất xứ rõ ràng và hóa đơn chứng từ nhập khẩu hợp lệ do cơ quan Nhà Nước quản lý.