Khuyến mãi tặng plugins trị giá tới 1095$ khi mua Apollo Twin và X4 ...

Hãng Native-Instrumentss tặng Guitar Rig 5 Pro cho khách hàng khi mua một trong các loại card bao gồm  Komplete Audio 1, 2 và 6 MK2

40 Năm thành công và những nâng cấp trên loa Focal SM6

KM tặng plugins 1296$ và giảm giá khi mua card UAD-2

Tặng plugins khi mua Apollo X, X4 và Arrow

Sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Universal Audio 2019

Hãng Universal Audio thực hiện chương trình khuyến mãi tặng bộ Plugins trị giá 999$ cho khách hàng khi mua một trong 4 sản phẩm sau trong thời gian từ 1/10/2019 tới hết 31/12/2019