KM tặng plugins 1296$ và giảm giá khi mua card UAD-2

Tặng plugins khi mua Apollo X, X4 và Arrow

Hãng Universal Audio thực hiện chương trình khuyến mãi tặng bộ Plugins trị giá 999$ cho khách hàng khi mua một trong 4 sản phẩm sau trong thời gian từ 1/10/2019 tới hết 31/12/2019